Dr n. biol. Stanisław Han

Biznesmen z tytułem doktora nauk biologicznych. Firmę PPF Hasco-Lek S.A. założył w 1984 roku, po uzyskaniu dyplomu Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Początkowo działalność jego przedsiębiorstwa ograniczała się do produkcji kosmetyków, aby na początku lat 90, po zmianach prawa gospodarczego w Polsce, skoncentrować się na wytwarzaniu farmaceutyków. Od tego czasu, Prezes Stanisław Han, konsekwentnie rozwija działalność biznesową, rozszerzając rodzinę spółek z Grupy HASCO. W ostatnim czasie powiększyła się ona o jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce – Vratislavia Medica Szpital im. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Prezes Han dostrzega potrzebę ciągłej współpracy na linii nauka – biznes. Jest pomysłodawcą utworzenia i jednocześnie kierownikiem Zakładu Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest także jednym z założycieli i Wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „Polfarmed” oraz członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Stanisław Han wspiera również lokalną i ogólnopolską gospodarkę poprzez aktywne działania w wielu organizacjach. Jest m.in. Członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W 2019 roku powołany został także do Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w której zasiadają wybitni przedstawiciele biznesu, naukowcy i prawnicy. Ich zadaniem jest szukanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firm na polskim rynku, dążenie do zapewniania im stabilnego rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Działalność biznesową stara się łączyć ze wspieraniem lokalnych inicjatyw o charakterze społecznym czy sportowym. Prezes Stanisław Han od lat angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne. W 2006 roku, wspólnie z pracownikami stworzył Fundację „HASCO-LEK”, która pomaga chorym i potrzebującym dzieciom. Stanisław Han w 2019 r. uhonorowany został Orderem Odrodzenia Polski, który od blisko 100 lat nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu.

Prywatnie miłośnik motoryzacji i zabytkowych samochodów.