Dr n. med. Justyna Stępkowska

Lekarz, doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna ze specjalnością diagnostyka chorób nowotworowych, ginekologia i położnictwo, endokrynologia ginekologiczna, medycyna zapobiegawcza.
Studia lekarskie ukończyła na I Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a następnie kontynuowała pracę naukową na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W trakcie studiów lekarskich dodatkowo podjęła równolegle Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w ramach których ukończyła studia biotechnologiczne (zarówno I jak i II stopień), badając wpływ neuromodulacyjny substancji pochodzącymi od grzybów z rodzaju Psilocybe.

Stopień doktora nauk medycznych obroniła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2017 r.

Praktykujący lekarz oraz pracownik badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W praktyce lekarskiej wykorzystuje działanie leku roślinnego i substancji pochodzenia naturalnego w leczeniu między innymi schorzeń z obszaru ginekologii i położnictwa, endokrynologii oraz chorób dzieci i chorób wewnętrznych. Istotnym obszarem działalności lekarskiej jest spersonalizowana fitoterapia niepłodności.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wykładowca międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych (m.in. Wielka Brytania, Austria, Malta, Czechy, Słowacja, Hiszpania). Prelegent i członek komitetów naukowych konferencji ziołoleczniczych (m.in. Ziołolecznictwo na przestrzeni wieków 2021; Rośliny lecznicze 2021). Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na zaproszenie zagranicznych i krajowych instytucji realizuje działalność ekspercką – między innymi powołana do zespołu ekspertów ds. zdrowia prokreacyjnego przy Ministerstwie Zdrowia RP, zespołu ds. roślin leczniczych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wychowana w rodzinnej tradycji miłości do ziół. Orędownik holistycznego podejścia do zdrowia i opieki zdrowotnej. Formalny członek Sekcji Fitoterapii PTL od 2011 r. tj. od ukończenia studiów lekarskich. Wcześniej aktywny uczestnik organizowanych przez Sekcję wydarzeń np. Sejmiku Zielarskiego w Poznaniu w 2003 r.

Kontakt e-mail: drstepkowska@gmail.com