Konferencje

Poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, zjazdów i szkoleń specjalistycznych, Sekcja chce informować lekarzy i farmaceutów o postępach fitoterapii oraz przedstawiać nowe rozwiązania badawcze. Jednocześnie poprzez tego rodzaju spotkania chce wzbudzić zainteresowanie fitoterapią wśród młodych naukowców. Temu celowi ma służyć planowane wspomaganie prac naukowych w dziedzinie fitochemii, farmakologii i fitoterapii.

Sekcja Fitoterapii była współorganizatorem szeregu konferencji: