Prof. dr hab. n farm. Marcin Ożarowski

Z wykształcenia farmaceuta i biolog, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Od 19 lat pracownik naukowy w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Posiada 11 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i 5 letnie w wielkopolskich aptekach. Kierownik i wykonawca grantów naukowo-badawczych. Kierownik i opiekun 12 prac magisterskich (UM), licencjackich (UAM) promotor pracy doktorskiej (UM). Przez osiem lat był specjalistą ds. monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych (rejestr Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Obecnie Kierownik Zakładu Biotechnologii, sekretarz naukowy oraz profesor IWNiRZ-PIB. Wice-prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Redaktor naczelny kwartalnika „Herba Polonica” oraz redaktor wydań specjalnych „Applied Sciences” i „Microorganisms”. Członek międzynarodowej platformy naukowców przy The Brazilian National Council for Scientific and Technological Development of The Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, w tym publikacji doświadczalnych i poglądowych, monografii i rozdziałów w monografiach książkowych oraz streszczeń konferencyjnych i wystąpień. Autor licznych szkoleń i kursów. Recenzent prac licencjackich i magisterskich oraz 100 publikacji naukowych licznych międzynarodowych wydawnictw.

Do zawodowych zainteresowań należą: interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i syntetycznymi, fitofarmakologia zaburzeń pamięci w aspekcie modelowym, aktywność biologiczna i fitochemia ekstraktów ziołowych oraz biotechnologia roślin w zakresie kultur in vitro. Szczególnie interesuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań profilaktycznych i terapeutycznych dla zespołów otępiennych i w leczeniu bólu z zastosowaniem ekstraktów ziołowych i związków chemicznych pochodzenia naturalnego. Ulubionymi roślinami są brazylijskie passiflory.