Członkostwo

Zgodnie ze statutem rozróżnia się członków zwyczajnych, wspierających, honorowych i korespondencyjnych. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, z wyższym wykształceniem: lekarze, farmaceuci lub osoby fizyczne szczególnie związane z fitoterapią. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne.

Aby przystąpić do Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać na adres e-mail: elzbieta.kedzia@iwnirz.pl.

Wysokość rocznej składki członkowskiej: 100,- PLN

Konto: PKO BP S.A. Oddział 2 w Poznaniu nr 88 1020 4027 0000 1502 0464 9945

Deklaracja przystąpienia do Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego