Publikacje

Czasopismo "Postępy Fitoterapii"

O czasopiśmie

 • organ Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • czasopismo jest w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL
 • czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt.
 • adresowane jest do lekarzy rodzinnych, farmaceutów, pracowników naukowych wydziałów farmacji, farmakologii, żywności i żywienia oraz mikrobiologii lekarskiej, do studentów wydziałów farmaceutycznych, ale także do czytelników niedysponujących wiedzą specjalistyczną
 • kwartalnik
 • ukazuje się od 2000 roku
 • e-ISSN 1731-2477
 • p-ISSN 1509-8699

Postępy Fitoterapii skierowane są do lekarzy większości specjalności, a także do farmaceutów. Ukazują fitoterapię jako nowoczesną metodę leczenia.

Zespół redakcyjny

 • dr n. biol. Stanisław Han - redaktor naczelny
 • prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska - redaktor prowadzący
 • Agnieszka Gortat - kierownik Redakcji

Rada Redakcyjna

 • dr n. biol. Stanisław Han
 • prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska
 • lek.med. Krzysztof Błecha
 • dr Akondi Butchi Raju (Arabia Saudyjska)
 • prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka
 • mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia
 • dr n. farm. Jerzy Jambor
 • prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka
 • prof. dr Henry Ostrowski-Meissner (Australia)
 • dr n. med. Dariusz Szabela

Wydawca

Archiwum

Inne źródła

W tym miejscu będziemy prezentować publikacje o szeroko rozumianej fitoterapii. Będą to zarówno doniesienia o wynikach oryginalnych badań naukowych, które ukazują się poza czasopismem naszej Sekcji, ale także przeglądy piśmiennictwa jak i opisy przypadków leczonych lekami roślinnymi. Zamieszczane będą również artykuły przedstawiające fitoterapię w najróżniejszych aspektach, w tym wywiady z osobami te aspekty badającymi.