Zarząd / Komisja Rewizyjna

Prezes

Prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii UM w Poznaniu

Zastępcy

Dr n. med. Dariusz Szabela - Specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji neurologicznej Centrum Medyczne Bonifratrów w Warszawie

Lek med. Krzysztof Błecha - Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej Centrum Ziołolecznictwa O. Grzegorza

Dr n. biol. Stanisław Han - Prezes PPF Hasco-Lek S.A. we Wrocławiu

Sekretarz

Mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia - Asystent - IWNiRZ - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Inżynierii Bioproduktów Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Skarbnik

Prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska - Emerytowany Profesor Katedry i Zakładu Farmakognozji UM w Poznaniu

Członkowie

Prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka - Emerytowany Profesor Katedry i Zakładu Farmakognozji UM w Poznaniu

Dr n. farm. Jerzy Jambor - Phytopharm Klęka SA

Prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka - Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego UM

Prof. dr hab. n. farm. Marcin Ożarowski - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych

Dr n. med. Justyna Stępkowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Dr n. med. Tadeusz Grochowina

Członkowie

Lek. med. Marcin Samosiej - Kierownik Poradni Ziołolecznictwa w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie

Lek. med. Jadwiga Panek-Lenartowicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenie im. o. Pio w Radomiu