Dr n. farm. Jerzy Jambor

Jerzy Jambor urodził się 7 maja 1951 r. w Raciborzu. Jest doktorem nauk farmaceutycznych i specjalistą drugiego stopnia w zakresie zielarstwa. Od roku 1975 zawodowo związany z przemysłem zielarskim. Przez 20 lat był prezesem zarządu przedsiębiorstwa Phytopharm Klęka S.A. (dawniej Herbapol Klęka), później przez 5 lat był członkiem Rady Nadzorczej. Uznawany za twórcę nowoczesnego przemysłu zielarskiego w Klęce. Od roku 2017 jest wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie.

Czynnie uczestniczył w reaktywacji Polskiego Komitetu Zielarskiego. W latach 2001-2021 był jego prezesem, obecnie jest członkiem Zarządu. Jest współzałożycielem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Autor lub współautor około 200 publikacji z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa oraz 5 patentów i 1 wzoru użytkowego z zakresu technologii leku roślinnego. Autor książki „Rośliny lecznicze – od aloesu do żeń-szenia”, współautor „Handbuch des Arznei- und Gewuerzpflanzenbaus” oraz podręcznika „Farmacja stosowana – technologia postaci leków”. Twórca lub współtwórca wielu powszechnie stosowanych leków roślinnych, jak Artecholin, Bioaron, Bronchosol, Dentosept, Enterosol, Sylimarol oraz wielu ekstraktów ziołowych przeznaczonych dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i kosmetycznego. Współrealizator licznych międzynarodowych projektów związanych z rozwojem technologii leku roślinnego.

Za swoją pracę zawodową był wielokrotnie wyróżniany, m.in. odznaczeniami „Europejski Laur Farmacji”, „Lider Farmacji i Medycyny”, „Bene Meritus” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jako jedyny Polak wyróżniony został przez Verein fuer Arznei- und Gewuerzpflanzen prestiżową statuetką „Saluplanta”.