Mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Włókien Naturalnych Roślin Zielarskich – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką mikrobiologiczną, a szczególnie badaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i preparatów roślinnych, sposobów ich dekontaminacji oraz monitorowania przestrzeni produkcyjnej w zakresie obowiązujących wymagań mikrobiologicznych, izolacją i identyfikacją bakterii oraz grzybów chorobotwórczych z surowców, ekstraktów, preparatów zielarskich i innych.

Znaczną część jej działalności badawczej stanowią również oznaczenia aktywności antybiotycznej produktów naturalnych, m.in. olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych, izolowanych substancji biologicznie aktywnych i produktów pszczelich. Zajmuje się także oceną właściwości przeciwdrobnoustrojowych tkanin i ich jakości mikrobiologicznej oraz badaniem czystości mikrobiologicznej powietrza, urządzeń i powierzchni użytkowych, wody produkcyjnej i personelu w zakładach produkcyjnych.

Jest autorką lub współautorką blisko 400 publikacji eksperymentalnych, przeglądowych i popularno-naukowych w większości o tematyce mikrobiologicznej i apiterapeutycznej w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilkunastu pozycji książkowych z dziedziny apiterapii.