Prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak

Od początku kariery zawodowej związany z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 1978 r. rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, a następnie od 1988 r. do chwili obecnej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii, przechodząc kolejne stopnie kariery naukowej; od 2016 r. został kierownikiem Katedry. Egzaminator z farmakologii na kierunku lekarskim, lekarsko–dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, kosmetologii, optometrii i inżynierii farmaceutycznejoraz na kierunkach wykładanych w języku angielskim (programy: PharmD, MD, DDS). Od 2003 r. nawiązał współpracę z działającym pod obecna nazwą Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu, gdzie był kierownikiem (2009 -2013) Zakładu Farmakologii i Biologii Doświadczalnej. Tematyka badawcza dotyczy przede wszystkim interakcji leków i peptydów z alkoholem oraz wybranych aspektów aktywności farmakologicznej surowców roślinnych jak i nowosyntezowanych związków chemicznych, zwłaszcza wpływających na różne funkcje OUN. Jest autorem i współautorem łącznie 365 prac (w tym: 113 oryginalnych i przeglądowych, 18 monografii i rozdziałów oraz 234 doniesień naukowych). Był kierownikiem dwóch i wykonawcą trzynastu projektów finansowanych przez MNiSzW, NCN i NCBiR. W latach 90-tych odbył zagraniczne staże naukowe w Institut fur Pharmakologie, Chrystian Alberchts University, Kilonia; Laboratoire de Physiologie, Universite Rene Decartes, Paryż; CRC Centre for Cancer Therapeutics, Institute of Cancer Research, Sutton, Londyn oraz Universita degli Studi di Modena, Sezione di Farmacologia, Modena. Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (od 2020 r., wiceprzewodniczący), , Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (od 2021 – prezes Sekcji), Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od 2013 r. – przewodniczący Oddziału Poznańskiego), Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii (od 2019 r. – przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2019 r. – przewodniczący Komisji Farmaceutycznej), Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Komitetu Zielarskiego (od 2017 r. – Członek Zarządu Głównego). Laureat nagród: Ministra Zdrowia (2002), Rektora (1995, 2000, 2001, 2004, 2017), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2007) oraz im. Władysława Biegańskiego za działalność dydaktyczną (2017). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019). Hobby: muzyka jazzowa, kajakarstwo, żeglarstwo, historia I i II wojny światowej na morzu.