Prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska

Ukończyłam Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Poznaniu w 1966 r, kierunek zielarski. Uczestniczyłam też w pracach koła naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, w której bezpośrednio po zakończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako asystent, potem starszy asystent, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych (1974r) jako adiunkt. Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności farmakognozja, uzyskałam w 1993 r. W 1997 r. zostałam powołana na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji, tytuł profesora otrzymałam w 2008r. Posiadam specjalizację z zielarstwa leczniczego i technologii środków leczniczych.

W latach 1966-1993 prowadziłam ćwiczenia z farmakognozji, w latach 1994–1997 seminaria z leku roślinnego, a od 1997 r. wykłady z farmakognozji, brałam udział w zajęciach fakultatywnych dla studentów farmacji (od 2000 r.) i na kierunku Kosmetologia z przedmiotu Ziołolecznictwo.

Od 2001 roku po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego prowadziłam fakultet: Lek roślinny, dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego- pierwszy taki fakultet w Polsce, który był kontynuowany.

Byłam opiekunem bądź kierownikiem prac magisterskich i licencjackich, recenzentem prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora, promotorem pięciu doktoratów. Recenzowałam prace do publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

W latach 2000 -2014 jako pełnomocnik Rektora do spraw kontaktów z Uniwersytetami Medycznymi w Grodnie i w Witebsku (Białoruś) brałam udział w organizacji wymiany studentów, staży naukowych, uczestniczyłam w licznych konferencjach organizowanych głównie przez stronę białoruską.

W latach 2004 – 2014 pracowałam dodatkowo na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy (Collegium Medicum UMK w Toruniu).

Od 1994 roku prowadzę wykłady z przedmiotu: Farmakognozja w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu, na kierunku technik farmacji, a również w różnych latach prowadziłam wykłady i ćwiczenia w WSEiT w Poznaniu na kierunku Kosmetologia i Fizjoterapia.

Jestem autorem lub współautorem około 300 prac eksperymentalnych (izolacja i identyfikacja flawonoidów, kwasów fenolowych; badanie niektórych aktywności biologicznych), komunikatów zjazdowych, prac poglądowych na temat wykorzystania surowców roślinnych w lecznictwie, a także 12 skryptów oraz podręcznika „Farmakognozja” (ostatnie wydanie 2008r). Brałam czynny udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, przedstawiając postery, bądź wykłady.

Jestem członkiem Grupy Eksperckiej ds. farmakognozji przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członkiem zarządu Sekcji Fitoterapii PTL (skarbnik), członkiem PTFarm i Sekcji Historii Farmacji. A od 2021 r. pełnię funkcję redaktora prowadzącego, kwartalnika Postępy Fitoterapii, będącego organem Sekcji Fitoterapii PTL
Wykładam na studiach podyplomowych UM w Poznaniu „Zioła w profilaktyce i terapii”.

Odznaczona zostałam złotym Krzyżem Zasługi, medalem za zasługi w rozwoju Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego i medalem przyznanym przez PKZ (2018r.) „Za zasługi w rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa”.