Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja nt. Fitoterapia XXI wieku

11 grudnia 2021 roku w Gdyni odbyła się konferencja „Fitoterapia XXI wieku”, która miała charakter hybrydowy, a więc w ograniczonej ze względu na obostrzenia pandemiczne liczbie stacjonarnych uczestników oraz on-line, co dawało możliwość śledzenia obrad i dyskusji poprzez transmisję internetową. Kierownikiem Naukowym Konferencji była prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska. Konferencja obejmowała 4 różne tematycznie sesje.

Sesja I: Referat inauguracyjny zatytułowany „Fitoterapia – historia, współczesność i nowe wyzwania” wygłosiła dr hab. n. farm. Izabela Fecka, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kolejne wystąpienie było poświęcone tematowi „Pozycja leczniczego produktu roślinnego w Polsce na tle krajów UE”, którego autorami byli dr Jerzy Jambor (Polski Komitet Zielarski) i dr hab. n. farm. Tomasz Baj (Katedra Farmakognozji z ORL -Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Sesja II: „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktów pochodzenia roślinnego na tle danych naukowych”. Ta część konferencji była zróżnicowana tematycznie i obejmowała treści związane ze skutecznością produktów ziołowych stosowanych w terapii chorób układu oddechowego, moczowego oraz zespołu metabolicznego.

Sesja III: „Produkty pochodzenia roślinnego w praktyce zawodowej lekarza i farmaceuty”. W tej sesji prezentowane tematy dotyczyły aspektów praktycznych wykonywania zawodu lekarza i aptekarza, zarówno w kontekście racjonalnej fitoterapii jak i obowiązujących ram prawnych, w tym szczególnie ustawy o zawodzie aptekarza.

Sesja IV: „Medyczna marihuana i jej praktyczne zastosowanie”. W tej sesji dr n. med. Jerzy Jarosz (Fundacja Hospicjum Onkologicznego im. św. Krzysztofa w Warszawie, Ewdomed) przedstawił referat „Medyczna marihuana w praktyce zawodowej lekarza”.

W konferencji wzięło udział 380 uczestników – stacjonarnie i on-line oraz odsłuchało przez Internet około 600 dalszych.

Obszerne sprawozdanie z Konferencji zamieszczono w: Postępy Fitoterapii 2022, 1, 43-54.