Aktualności

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego – Zioła w XXI wieku biogospodarka w perspektywie dalszego rozwoju branży zielarskiej

W dniach 2 i 3 czerwca 2022 r. w ramach 18 Sejmiku Zielarskiego odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego.

Program Konferencji przedstawiał się następująco:

2 czerwca 2022 r. (czwartek)

 • 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników / Registration of participants
 • 9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji / Opening of the conference
 • 9.10 – 9.30 Odznaczenie zasłużonych dla rozwoju polskiego zielarstwa i ziołolecznictwaoraz rolnictwa / Recognition of contributors to the development of Polish herbal practice and medicine and agriculture
 • 9.30 – 10.00 Wystąpienia gości / Addresses by the guests
 • 10.00 – 11.00 Wykłady inauguracyjne / Inaugural lectures
 • 10.00 – 10.30 Anita Magowska: Organizacja jakiej nie było / An organisation like none before
 • 10.30 – 11.00 Jerzy Woy-Wojciechowski: Quo vadis medicina?
 • 11.00 – 11.30 Przerwa / Break
 • 11.30 – 13.30 Sesja 1 – „Współczesne zielarstwo i ziołolecznictwo na świecie” (Sesja międzynarodowa / angielskojęzyczna)
 • 11.30 – 13.30 Session 1 – Modern herbal practice and medicine in the world (International session / in English)

Sesję prowadzili / Session led by: Andrzej Ostrowicz i Mariola Dreger

 • 11.30-11.45 Michael Keusgen: Czy rośnie gdzieś zioło przeciwko rakowi… / Is there a herb against cancer growing somewhere…?
 • 11.45-12.00 Wolfram Junghanns: Uprawa i przetwórstwo ziół w XXI wieku / Growing and processing herbs in the XXI century
 • 12.00-12.15 Eva Zamborine Nemeth-: Wyzwania XXI wieku i odpowiedzi węgierskiego sektora roślin leczniczych / Challenges of the XXIst century and answers of the Hungarian medicinal plant sector
 • 12.30-12.45 Frank Marthe: Kminek o zwiększonej zawartości olejków eterycznych otwiera nowe perspektywy w przemyśle farmaceutycznym / Caraway with increased essential oil content offers new perspectives in the pharmaceutical industry
 • 12.45-13.00 Hartvig Sievers: Pozostałości i zanieczyszczenia w ziołowych produktach leczniczych – wyzwania i podejścia do pozyskiwania, analizy i dokumentacji / Residues and contaminants in herbal medicinal products – challenges and approaches for sourcing, analysis and documentation
 • 13.00- 13.15 Marcin Ożarowski: Medyczne zastosowanie konopi / Medical use of Cannabis sativa L.
 • 13.15 – 13.30 Dyskusja „speakers corner” / Speakers’ corner discussion
 • 13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa / Lunch break
 • 14.30 – 15.00 Otwarcie sesji plakatowej / Opening of the poster session
 • 15.00 – 18.15 Sesja 2a – sesja sekcji surowcowej PKZ
 • 15.00 – 18.15 Session 2a – session of the Polish Herbal Committee section of raw material

Zielarska gospodarka surowcowa – Herbal raw material management

Sesję prowadzili / Session led by: Paweł Kędzierski i Czesław Papież

 • 15.00 – 15.15 Heidi Heuberger: Udoskonalone dane dotyczące pobierania składników odżywczych dla zrównoważonego nawożenia MAP – wykład online / Improved nutrient uptake data for sustainable fertilization of MAPs – online lecture
 • 15.15 – 15.30 Jadwiga Andrzejewska: Intercropping w uprawie roślin zielarskich / Intercropping in the cultivation of herbal plants
 • 15.30 – 15.45 Małgorzata Kania-Dobrowolska: Surowce roślinne pomocne w terapii chorób dietozależnych / Herbal substances helpful in the treatment of diet-related diseases
 • 15.45 – 16.00 Antoni Szumny: Wpływ warunków suszenia na zawartość związków czynnych w wybranych surowcach roślinnych / The impact of drying conditions on the content of active compounds in selected raw herbal materials
 • 16.00 – 16.15 Zenon Węglarz, Katarzyna Bączek: Dziko rosnące rośliny lecznicze, ich występowanie i ekologiczny zbiór / Wild medicinal plants, their occurence and ecological harvest
 • 16.15 – 16.30 Monika i Robert Kuryluk: Doświadczenia w ekologicznej uprawie kozłka lekarskiego / Experience of ecological cultivation of Valeriana officinalis
 • 16.30 – 16.45 Katarzyna Wielgusz Wykorzystanie olejku eterycznego z konopi i wybranych roślin zielarskich w ochronie lnu i melisy lekarskiej przed porażeniem chorobami grzybowymi / The use of hemp essential oil and extracts from selected herbal plants in the protection of flax and lemon balm against fungal diseases
 • 16.45 – 17.00 Dyskusja / Discussion
 • 17.00 – 17.15 Przerwa / Break
 • 17.15 – 17.30 Marcin Praczyk, Aleksandra Wawro: Ocena możliwości efektywnego wykorzystania surowców lnu uprawnego w biogospodarce obiegu zamkniętego / Assessing the possibilities for effective use of flax raw materials in the circular bioeconomy
 • 17.30 – 17.45 Joanna Grześkowiak: Morwa biała – zastosowanie w ziołolecznictwie i biogospodarce / White mulberry – application in herbal medicine and bioeconomy
 • 17.45 – 18.00 Krzysztof Pilarski: Możliwości zastosowania roślin w biogospodarce / Possibilities for using plants in bioeconomy
 • 18.00 – 18.15 Dyskusja / Discussion
 • 18.15 – 19.00 Przerwa / Break
 • 15.00 – 18.15 Sesja 2b – sesja sekcji przemysłowo-handlowej PKZ
 • 15.00 – 18.15 Session 2 b – session of the Polish Herbal Committee section of industry
  and trade

Przetwórstwo zielarskie i rynek produktów ziołowych – Herb processing and the market for herbal products

Sesję prowadzili / Session led by: Kamil Pawłowicz i Jacek Przybylski

 • 15.00 – 15.15 Małgorzata Kęsik-Brodacka: Szczepionki nowej generacji otrzymywane w roślinach transgenicznych / New generation vaccines obtained from transgenic plants
 • 15.15 – 15.30 Anna Szurpnicka: Jemioła – recepta na uśmiech / Mistletoe – a recipe for a smile
 • 15.30 – 15.45 Małgorzata Sznitowska: Kierunki rozwoju technologii postaci produktów ziołowych (trendy rozwojowe) / Directions in the development of technologies of herbal products’ forms (developmental trends)
 • 15.45 – 16.00 Justyna Baraniak: Problemy z surowcami roślinnymi w suplementach diety dla wybranych grup konsumentów (dzieci, ciężarne, sportowcy) / Problems with herbal substances in food supplements for selected consumer groups (children, pregnant women, athletes)
 • 16.00 – 16.15 Jerzy Jambor: Wytwarzanie ekstraktów roślinnych – kierunki rozwoju / Production of herbal extracts – directions of development
 • 16.15 – 16.30 Łukasz Sroczyński: Rynek produktów ziołowych w Polsce / Herbal Market in Poland
 • 16.30 – 16.45 Greta Krzyżek-Malska: Trendy w marketingu leczniczych produktów ziołowych/ Marketing trends in medicinal plant products
 • 16.45 – 17.00 Dyskusja / Discussion
 • 17.00 – 17.15 Przerwa / Break
 • 17.15 – 17.30 Anna Michalak: Trendy na rynku produktów roślinnych / Trends on the herbal products market
 • 17.30 – 17.45 Małgorzata Strzelczyk: Fitochemia i efekty terapeutyczne owoców Ostropestu plamistego Silybum marianum L. na przykładzie polskiej odmiany Silma / Phytochemistry and therapeutic effects of milk thistle fruits (Silybum marianum L.) on the example of Polish cultivar Silma
 • 17.45 – 18.00 Elżbieta Hołderna-Kędzia: Ocena mikrobiologicznej aktywności propolisu / Study of the antimicrobial activity of ethanolic propolis extracts
 • 18.00 – 18.15 Dyskusja / Discussion
 • 18.15 – 19.00 Przerwa / Break
 • 19.00 – 20.30 Kolacja w Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52 / Dinner in the Kolegium Rungego, 52 Wojska Polskiego Street
 • 20.30 – 21.30 Koncert zespołu Sary Czureja-Łakatosz / Concert by Sara Czureja-Łakatosz’s band

3 czerwca 2022 r. (piątek) 3rd June 2022 (Friday)

 • 09.00 – 09.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji / Opening of the second day of the conference
 • 09.00 – 13.00 Sesja 3 – sesja sekcji naukowej PKZ
 • 09.00 – 13.00 Session 3 – session of the Polish Herbal Committee scientific section

Kierunki rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa – Development of herbal practice and medicine

Sesję prowadzili / Session led by: Marcin Ożarowski i Kazimierz Głowniak

 • 09.15 – 09.30 Barbara Steinhoff: Rośliny lecznicze w Farmakopei Europejskiej: aktualne wydarzenia – wykład online / Medicinal Plants in the European Pharmacopoeia: Current developments – online lecture
 • 09.30 – 09.45 Renata Ochocka: Zastosowanie surowców roślinnych i metabolitów wtórnych w pielęgnacji i schorzeniach skóry / Application of plant raw materials and secondary metabolites in skin care and diseases
 • 09.45 – 10.00 Justyna Gornowicz-Porowska: Nowe możliwości fitoterapii chorób skóry / New possibilities for the use of phytotherapy for skin diseases
 • 10.00 – 10.15 Barbara Nytko: Surowce roślinne a zaburzenia psychiczne. Lawenda lekarska –potencjalne zastosowanie w depresji i stanach lękowych? / Raw plant materials and mental disorders. Lavendula officinalis – potential uses for depression and anxiety?
 • 10.15 – 10.30 Małgorzata Zimniewska: Ekstrakty ziołowe wartością dodaną funkcjonalnych tekstyliów / Herbal extracts as the added value of functional textiles
 • 10.30 – 10.45 Radosław Ekiert: Adaptogeny roślinne / Adaptogenic herbs
 • 10.45 – 11.00 Dyskusja / Discussion
 • 11.00 – 11.15 Przerwa / Break
 • 11.15 – 11.30 Judyta Cielecka-Piontek: Od surowców roślinnych do produktów leczniczych – badania prowadzone w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu / From raw plant materials to medicinal products – research studies conducted in the Department and Faculty of Pharmacognosy of the Poznań University of Medical Sciences
 • 11.30 – 11.45 Mariola Dreger: Mikropropagacja konopi włóknistych w celu uzyskania roślin do izolacji kanabinoidów / Micropropagation of fibre hemp to obtain plants for the isolation of cannabinoids
 • 11.45 – 12.00 Krzysztof Krawczyk: Identyfikacja i charakterystyka Pseudomonas syringae pv. mori, infekującego morwę białą (Morus alba) w Polsce / Identification and characterization of Pseudomonas syringae pv. mori, infecting the white mulberry (Morus alba) in Poland
 • 12.00 – 12.15 Karolina Zajączek: Aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula L.), janowiec barwierski (Genista tinctoria) i rezeda żółtawa (Reseda luteola L.) źródłem naturalnych barwników oraz prozdrowotnych właściwości / Marigold (Tagetes patula L.), dyer’s broom (Genista tinctoria) and weld (Reseda luteola L.) as a source of natural dyes and health-promoting properties
 • 12.15 – 12.30 Kamil Pawłowicz: Nowe oblicze aloesu drzewiastego / The new face of Aloe arborescens
 • 12.30 – 12.45 Dyskusja / Discussion
 • 13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa / Lunch break
 • 15.00 – 17.00 Zwiedzanie zakładu Curtis Health Caps S.A. / Visit to Curtis Health Caps S.A.

Patronat medialny / Media partners: Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Herba Polonica

Komitet naukowy / Scientific Committee: Jadwiga Andrzejewska, Rafał Chmielecki, Judyta Cielecka-Piontek, Bogusław Czerny, Wojciech Dymowski, Justyna Gornowicz-Porowska, Kazimierz Głowniak, Jerzy Jambor, Wolfram Junghanns, Marcin Kołakowski, Anna Kowalczuk, Małgorzata Łochyńska, Anita Magowska, Irena Matławska, Przemysław Ł. Mikołajczak, Renata Ochocka, Andrzej Ostrowicz, Marcin Ożarowski, Hartwig Sievers, Rafał Spachacz, Barbara Steinhoff, Dariusz Szabela, Małgorzata Sznitowska, Jerzy Woy-Wojciechowski (przewodniczący/president), Małgorzata Zimniewska

Komitet organizacyjny / Organising Committee: Rafał Chmielecki(przewodniczący/president), Anna Jakubowska, Jerzy Jambor, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Magdalena Krzyżaniak, Krzysztof Nowak, Małgorzata Górska-Paukszta, Milena Szalata, Ewelina Szczęsna-Glinka, Barbara Zygmunt

Biuro Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego – General Board Office of the Polish Herbal Committee

 • ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań
 • Tel./ Phone numbers: (+48) 61 84 55 800; 865 (+48) 605 952 964
 • E-mail: pkz@iwnirz.pl