Aktualności

Konferencja pt „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”

W dniach 20-22 maja 2022 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa skupiająca badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki, archeobotanikę, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo i inne dyscypliny.

Celem konferencji „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze” było zbliżenie nauk przyrodniczych i eksperymentalnych, m.in. z dziedziny fitochemii i farmakologii z badaniami historycznymi i społecznymi w zakresie ziołoznawstwa i ziołolecznictwa. Konferencja stanowiła kontynuację podobnych z założenia badań prowadzonych od lat 80. przez Panią profesor Barbarę Kuźnicką Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk, a efektem Jej działalności był m.in. cykl zorganizowanych interdyscyplinarnych seminariów i konferencji oraz seria wydawnicza „Historia leków naturalnych” (6 tomów).

Tegoroczna Konferencja została zorganizowana przez Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae.

Współorganizatorami tego wydarzenia były: Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Towarzystwo Karpackie i Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Honorowymi Patronami byli: Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Patronat medialny nad Konferencją objęły pisma naukowe „Farmacja Polska”, „Medycyna Nowożytna” i „Postępy Fitoterapii”.

Interdyscyplinarny program i bardzo ciekawe referaty spotkały się z pozytywną oceną i dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.

Na Konferencji referaty wygłosili członkowie Sekcji Fitoterapii PTL prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska, Katedra i Zakład Farmakognozji, Gdański Uniwersytet Medyczny: „Rodzaj Arnica – źródło surowców o różnorodnym składzie oraz jej zastosowanie w lecznictwie” oraz prof. dr hab. Irena Matławska: „Rola fitoterapii w Covid 19”.

W Konferencji uczestniczył także zastępca Prezesa Sekcji Fitoterapii PTL dr med. Dariusz Szabela.

Na stronie internetowej tego wydarzenia zarejestrowało się ponad 150 osób, a w trakcie Konferencji uczestniczyło ponad 120 osób z uczelni wyższych, instytucji muzealnych oraz instytucji kultury i nauki.

Konferencja została zarejestrowana i po „obróbce technicznej”, koniecznych zabiegach redakcyjnych, nagranie zostanie udostępnione przez Internet.

Organizatorzy planują, że efektem końcowym Konferencji będzie publikacja w formie zwartej „monografii wieloautorskiej” lub numer specjalny „Medycyny Nowożytnej”.

Iwona Arabas i Robert Księżopolski