Aktualności

Konferencja

Zapraszamy na konferencję „WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH ROŚLINNYCH – DOBRA PRAKTYKA WYTWARZANIA (GMP)”.

Konferencja, nad którą patronat objęła Minister Zofia Ulz, odbędzie się w dniach 17-18.10.2011 r. w Centrum Konferencyjnym Ośrodka Nauki PAN (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się w przemyśle zielarskim zapewnieniem jakości, kontrolą jakości, gospodarką surowcową i technologią leku roślinnego.

W trakcie Konferencji przedstawione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami Aneksu nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania. Szczegółowo omówione zostaną wymagania w zakresie dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych roślinnych, dotyczące: pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych, dokumentacji (specyfikacje materiałów wyjściowych, instrukcje przetwarzania), pobierania prób, kontroli jakości.

Wykłady wygłoszą doświadczeni specjaliści – Inspektorzy z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz eksperci z zakresu kontrolowanej uprawy roślin leczniczych. Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja.

Konferencja będzie doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na najbardziej interesujące Państwa kwestie z zakresu dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych roślinnych.

Uczestnictwo w Konferencji Szkoleniowej potwierdzone będzie certyfikatem.

Partnerem edukacyjnym jest „Czasopismo Aptekarskie”.