Aktualności

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety”

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” objęty jest patronatem honorowym Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych na polskim rynku produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety. Konkurs realizowany jest przez Sekcję Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Laureaci Konkursu otrzymają prawo do korzystania ze znaku:

„PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO” lub „SUPLEMENT DIETY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO”

„Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” to Konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych na polskim rynku produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety, które dzięki swoim walorom mogą być wzorem dla innych producentów.

Zgłoszenia do I edycji Konkursu będą przyjmowane od 1 września 2012 r. Formularz Zgłoszeniowy można składać do dnia 31 grudnia 2012 r. Oceny eksperckie rozpoczną się w styczniu 2013 r. i potrwają do 31 marca 2013 r. Najwyżej ocenionym przez Komisję Ekspertów produktom zostanie przyznane prawo do korzystania z ww. znaku. Formularz Zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu dostępne będą na stronie www.fitoterapiapolska.pl od 1 sierpnia 2012 r.

W trakcie oceny szczególna uwaga będzie zwrócona na nowoczesność i innowacyjność produktu. Wszystkie opinie będą dokonywane przez niezależną Komisję Ekspertów w oparciu o kryteria określone przez Regulamin Konkursu. Wnioski z posiedzeń Komisji Ekspertów będą publikowane w kwartalniku „Postępy Fitoterapii”.

Uroczyste zakończenie I edycji Konkursu „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” „odbędzie się w maju 2013 r. podczas Konferencji Sekcji Fitoterapii PTL. W trakcie Konferencji przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą Certyfikaty upoważniające do stosowania ww. znaku.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Do udziału w Konkursie „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” mogą przystąpić przedsiębiorstwa spełniające następujące warunki formalne:

  • podmiot jest zarejestrowany w Polsce,
  • zgłaszane produkty są przedmiotem własnej działalności zgłaszającego przedsiębiorstwa,
  • zgłaszane produkty są obecne na polskim rynku co najmniej od 1 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • przesłać do Biura Konkursu wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami podanymi w Regulaminie Konkursu do dnia 31 grudnia 2012 r. Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu dostępne będą na stronie www.fitoterapiapolska.pl od dnia 1 sierpnia 2012 r.
  • Uiścić opłatę w wysokości 2.000 PLN.