Aktualności

Odeszli do wieczności w 2020 roku

Dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, prof. IWNiRZ, farmaceuta i mikrobiolog, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych (1970 r.) i doktora habilitowanego (2000 r.) uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1965–1972 był zatrudniony w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM w Poznaniu. W 1972 roku rozpoczął pracę naukową w Instytucie Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (następnie w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich). Początkowo zatrudniony był na stanowisku adiunkta i kierownika Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Farmakologii. W latach 1980–1986 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Farmakologii, a w okresie od 1992 do 2002 roku był kierownikiem tego Zakładu. W latach 1977–1990 roku pełnił funkcję Sekretarza Rady Naukowej Instytutu. W latach 2003–2015 był pracownikiem Zakładu Farmakologii i Fitochemii, a następnie Zakładu Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii (2015–2020). W kadencji 2010-2014 powierzono mu funkcję prezesa Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez wiele lat był także sekretarzem redakcji, a następnie redaktorem wiodącym czasopism Herba Polonica oraz Postępy Aerozoloterapii. Od 2004 roku aż do śmierci pełnił funkcję redaktora prowadzącego kwartalnik Postępy Fitoterapii. Uhonorowany m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego i Nagrodą Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Apiterapii. Profesor był wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, surowców zielarskich oraz apiterapii. Zmarł 20 lipca 2020 r.