Aktualności

Odeszli do wieczności w 2020 roku

Dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ, z wykształcenia biolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (1998 r.) i doktora habilitowanego (2014 r.) uzyskał na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. W latach 2002–2006 pełnił funkcję kierownika Zakładu Botaniki IRiPZ, a następnie od 2006 roku aż do śmierci kierował Zakładem Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich. W latach 2009–2010 był kierownikiem Oddziału Roślin Zielarskich, a od 2010 do 2011 roku – koordynatorem ds. Roślin Zielarskich IWNiRZ. Od 2005 do 2020 roku był członkiem zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego, a w latach 2009–2020 wiceprezesem tego stowarzyszenia. Pełnił także funkcję prezesa Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2014-2020) i zastępcy przewodniczącego Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W latach 2010–2013 był członkiem Krajowej Rady ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych. Od 2014 do 2020 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika Herba Polonica i zasiadał w Radzie Redakcyjnej czasopisma Postępy Fitoterapii (2014-2020). W 2010 roku został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP za zasługi w pracy naukowej i za działalność na rzecz rozwoju Instytutu. Profesor był wybitnym znawcą roślin zielarskich. Prowadził badania naukowe w zakresie wprowadzania do uprawy gatunków obcych i rodzimych, oceny ich zmienności, składu fitochemicznego oraz aktywności biologicznej. Zmarł nagle, 19 listopada 2020 r.