Aktualności

Odeszli do wieczności w 2021 roku

Profesor dr Wiktor Stelmach studia farmaceutyczne ukończył z wyróżnieniem w Leningradzkim Instytucie Chemiczno-Farmaceutycznym. Pracował naukowo w Instytucie Naukowo-Badawczym WHO w stolicy Iranu Teheranie. Tam też uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych. Następnie był wykładowcą Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lanka). Tam też uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Praca w tych egzotycznych krajach sprawiła iż stał się ekspertem ds. surowców zielarskich używanych w tradycyjnej medycynie bliskiego i dalekiego wschodu. Pracował w instytutach naukowo-badawczych z jednej strony rosyjskich, a drugiej strony niemieckich i szwajcarskich. Postawiło go to w roli międzynarodowego eksperta ds. nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków naturalnych. Z drugiej strony był uznanym terapeutą stosującym szeroko w swej praktyce leki pochodzenia naturalnego. Spotkało się to z uznaniem m.in. rządu Republiki Cypru, który zatrudnił profesora Stelmacha jako eksperta ds. leków roślinnych w czasie negocjacji akcesji tego kraju do Unii Europejskiej. Znany z szeregu publikacji dotyczących m.in. tytoniu, imbiru, kawy, herbaty, perełkowca japońskiego, oliwki europejskiej. Wielki propagator terapii naturalnych uwzględniających m. in. mumio, krzem, amygdalinę, siarkę, hirudoterpię. Profesor Wiktor Stelmach był laureatem nagrody Ministra Oświaty I Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej. Członek National Geographic Society.

Członek Rzeczywisty Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Odszedł kolejny luminarz nauk medycznych, którego postać znana była niestety bardziej za granicą niż w naszym kraju.

Śp. Profesor Wiktor Stelmach spoczął na cmentarzu w Olkuszu, pogrzeb odbył się w dniu 8 czerwca 2021 r.