Aktualności

Reaktywacja SFTPL

Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa, że 28 maja 2010 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków reaktywowana została działalność Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków wybrany został nowy zarząd Sekcji w następującym składzie:

  • prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – prezes Zarządu
  • dr n. biol. Stanisław Han – wiceprezes Zarządu
  • dr n. farm. Jerzy Jambor – wiceprezes Zarządu
  • prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka _ członek Zarządu
  • lek. med. Jadwiga Panek-Lenartowicz _ członek Zarządu
  • prof. dr n. farm., n. med. Wiktor Stelmach _ członek Zarządu
  • lek. med. Tadeusz Waligóra _ członek Zarządu
  • mgr inż. biotech. Ewa Karpińska – skarbnik Zarządu
  • mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia – sekretarz Zarządu

Honorowym prezesem zarządu Sekcji Fitoterapii PTL wybrany został prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, jeden z głównych inicjatorów utworzenia w roku 1998 Sekcji Fitoterapii PTL.

Do głównych zadań Sekcji Fitoterapii PTL należą: promocja racjonalnej fiototerapii w praktyce lekarskiej, wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmakologii doświadczalnej i klinicznej leku roślinnego oraz gromadzenie doświadczalnej wiedzy lekarskiej związanej ze stosowaniem preparatów roślinnych w profilaktyce i terapii. Jednym z ważnych zadań Sekcji jest też ocena stosowanych w praktyce lekarskiej i samoleczeniu produktów leczniczych pochodzenia roślinnego. Obecnie Sekcja stawia sobie za cel rzeczowe informowanie opinii publicznej o korzyściach i ograniczeniach stosowania leków roślinnych i suplementów diety.

Siedzibą Sekcji Fitoterapii PTL jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (ul. Libelta 27, 61-707 Poznań).

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL