Aktualności

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety”

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” objęty jest patronatem honorowym Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych na polskim rynku produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety. Konkurs realizowany jest przez Sekcję Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Laureaci Konkursu otrzymają prawo do korzystania ze znaku:

„PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO” lub „SUPLEMENT DIETY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO”

„Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” to Konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych na polskim rynku produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety, które dzięki swoim walorom mogą być wzorem dla innych producentów.

Zgłoszenia do I edycji Konkursu będą przyjmowane od 1 września 2012 r. Formularz Zgłoszeniowy można składać do dnia 31 grudnia 2012 r. Oceny eksperckie rozpoczną się w styczniu 2013 r. i potrwają do 31 marca 2013 r. Najwyżej ocenionym przez Komisję Ekspertów produktom zostanie przyznane prawo do korzystania z ww. znaku. Formularz Zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu dostępne będą na stronie www.fitoterapiapolska.pl od 1 sierpnia 2012 r.

W trakcie oceny szczególna uwaga będzie zwrócona na nowoczesność i innowacyjność produktu. Wszystkie opinie będą dokonywane przez niezależną Komisję Ekspertów w oparciu o kryteria określone przez Regulamin Konkursu. Wnioski z posiedzeń Komisji Ekspertów będą publikowane w kwartalniku „Postępy Fitoterapii”.

Uroczyste zakończenie I edycji Konkursu „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” „odbędzie się w maju 2013 r. podczas Konferencji Sekcji Fitoterapii PTL. W trakcie Konferencji przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą Certyfikaty upoważniające do stosowania ww. znaku.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Do udziału w Konkursie „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” mogą przystąpić przedsiębiorstwa spełniające następujące warunki formalne:

 • podmiot jest zarejestrowany w Polsce,
 • zgłaszane produkty są przedmiotem własnej działalności zgłaszającego przedsiębiorstwa,
 • zgłaszane produkty są obecne na polskim rynku co najmniej od 1 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 • przesłać do Biura Konkursu wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami podanymi w Regulaminie Konkursu do dnia 31 grudnia 2012 r. Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu dostępne będą na stronie www.fitoterapiapolska.pl od dnia 1 sierpnia 2012 r.
 • Uiścić opłatę w wysokości 2.000 PLN.

XIV SEJMIK ZIELARSKI

Polski Komitet Zielarski we współpracy z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich organizuje: XIV SEJMIK ZIELARSKI – ZIOŁA, LEKI, KOSMETYKI, który odbędzie się w dniach 25-26 maja w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym w Żerkowie pod patronatem Zofii Ulz – Głównego Inspektora Farmaceutycznego Przemysława Bilińskiego – Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorza Cessaka – Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ZAPRASZAMY!

Konferencja

Zapraszamy na konferencję „WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH ROŚLINNYCH – DOBRA PRAKTYKA WYTWARZANIA (GMP)”.

Konferencja, nad którą patronat objęła Minister Zofia Ulz, odbędzie się w dniach 17-18.10.2011 r. w Centrum Konferencyjnym Ośrodka Nauki PAN (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się w przemyśle zielarskim zapewnieniem jakości, kontrolą jakości, gospodarką surowcową i technologią leku roślinnego.

W trakcie Konferencji przedstawione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami Aneksu nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki wytwarzania. Szczegółowo omówione zostaną wymagania w zakresie dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych roślinnych, dotyczące: pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych, dokumentacji (specyfikacje materiałów wyjściowych, instrukcje przetwarzania), pobierania prób, kontroli jakości.

Wykłady wygłoszą doświadczeni specjaliści – Inspektorzy z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz eksperci z zakresu kontrolowanej uprawy roślin leczniczych. Po każdym z wykładów przewidziana jest dyskusja.

Konferencja będzie doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na najbardziej interesujące Państwa kwestie z zakresu dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych roślinnych.

Uczestnictwo w Konferencji Szkoleniowej potwierdzone będzie certyfikatem.

Partnerem edukacyjnym jest „Czasopismo Aptekarskie”.

Reaktywacja SFTPL

Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa, że 28 maja 2010 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków reaktywowana została działalność Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków wybrany został nowy zarząd Sekcji w następującym składzie:

 • prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – prezes Zarządu
 • dr n. biol. Stanisław Han – wiceprezes Zarządu
 • dr n. farm. Jerzy Jambor – wiceprezes Zarządu
 • prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka _ członek Zarządu
 • lek. med. Jadwiga Panek-Lenartowicz _ członek Zarządu
 • prof. dr n. farm., n. med. Wiktor Stelmach _ członek Zarządu
 • lek. med. Tadeusz Waligóra _ członek Zarządu
 • mgr inż. biotech. Ewa Karpińska – skarbnik Zarządu
 • mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia – sekretarz Zarządu

Honorowym prezesem zarządu Sekcji Fitoterapii PTL wybrany został prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, jeden z głównych inicjatorów utworzenia w roku 1998 Sekcji Fitoterapii PTL.

Do głównych zadań Sekcji Fitoterapii PTL należą: promocja racjonalnej fiototerapii w praktyce lekarskiej, wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmakologii doświadczalnej i klinicznej leku roślinnego oraz gromadzenie doświadczalnej wiedzy lekarskiej związanej ze stosowaniem preparatów roślinnych w profilaktyce i terapii. Jednym z ważnych zadań Sekcji jest też ocena stosowanych w praktyce lekarskiej i samoleczeniu produktów leczniczych pochodzenia roślinnego. Obecnie Sekcja stawia sobie za cel rzeczowe informowanie opinii publicznej o korzyściach i ograniczeniach stosowania leków roślinnych i suplementów diety.

Siedzibą Sekcji Fitoterapii PTL jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (ul. Libelta 27, 61-707 Poznań).

Z poważaniem,
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Prezes Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL